produkt

Kategorier

Produkt  ยป Fersk fisk

Fersk fisk

Vi tar imot ca. 800 tonn fersk fisk og skalldyr, i hovedsak fra den lokale sjarkflåten pr. år. Dette er fisk som er fanget samme dag eller dagen før levering, og fisken blir tatt hånd om av kyndige fiskere som bløgger og iser fisken i kasser etter hvert som den blir dradd om bord. Dette er et unikt råstoff som Snorre Seafood legger sin ære i å foredle samt levere til kresne kunder på beste måte.

Fra den ferske fisken kommer inn over vår kai skal den være ferdig pakket til kunde senest påfølgende dag, i de fleste tilfeller blir fisken pakket hel eller filetert samme dag som den landes og skipes til kunder med levering sentrale strøk i Norge allerede dagen etter fangst dato. Fisken som blir levert ved vårt anlegg er underlagt lover og blir fangstet på en måte som ivaretar miljø og bærekraftig utvikling på beste vis.