Kvalitet

Kvalitetsarbeid har høyeste prioritet! Snorre har eget personell som jobber med kvalitetshevende tiltak på heltid. Alle medarbeidere har opplæring i hygieneinstrukser som gjelder i bedriften, i tillegg til opplæring i å håndtere produktene på en profesjonell måte.
Snorre Seafood as har et kvalitetssystem som er basert på HACCP-prinsipper.
Systemet avdekker risiko av biologiske, kjemiske og fysiske forhold i hvert produksjonstrinn.
Prøveuttak fra produkt, miljø, vann og is er implementert i bedriften med jevnlige mellomrom som følges opp på akkreditert laboratorium.

Kundene skal også være trygg på at vi har full sporbarhet på våre produkt.
Mattilsynet overvåker at kvalitetsstandarden blir etterfulgt og håndhevet av bedriften.

 

Vi har utarbeidet vårt eget opplæringsprogram.  De ansatte skal avlegge både muntlige og skriftlige prøver med bestått eller ikke bestått. Opplæringsprogrammet inneholder følgende kapitler  1. Sjømatkunnskap 2. Hygiene og renhold 3. Mottak av fersk fisk 4. Fiskedisken 5. Aktivt salg 6. Kvalitetssikring 7.Økonomisk forståelse

 

 

 

 

 

 

          

 

           Snorre Seafood fikk MSC sertifisering den 23.10.2018.

           MSC Chain of Custedy Standard: Default Version

 

      

           

           De viktigste artene fra norsk fiskeri er

           sertifisert av MSC i Chain Of Custedy, for

           å sikre at kunder får sjømat fra bærekraftige

           fiskeri.