Kvalitet

Kvalitetsarbeid har høyeste prioritet! Snorre har eget personell som jobber med kvalitetshevende tiltak på heltid. Alle medarbeidere har opplæring i hygieneinstrukser som gjelder i bedriften, i tillegg til opplæring i å håndtere produktene på en profesjonell måte. Våre kvalitetssystemer baserers på HACCP og FSSC-prinsipper. Systemet avdekker risiko av biologiske, kjemiske og fysiske forhold i hvert produksjonstrinn. Prøveuttak fra produkt, miljø, vann og is er implementert i bedriften med jevnlige mellomrom som følges opp på akkreditert laboratorium. Mattilsynet overvåker at kvalitetsstandarden blir etterfulgt og håndhevet av bedriften.

 

Våre sertifiseringer

Marin Stewardship Council 
Snorre Seafood mottok MSC sertifisering 23. oktober 2018.

De viktigste artene fra norsk fiskeri er sertifisert av MSC i Chain Of Custedy, for å sikre at kunder får sjømat fra bærekraftig fiskeri. 

 

Food Safety System Certification
Snorre Seafood ble FSC sertifisert 26. oktober 2020.