Vår historie

Snorre Seafood AS ble etablert av Steven Jensen i 1937. Bedriftens mottak, produksjonsanlegg og administrasjon er lokalisert på Raudeberg, ved Måløy, i Kinn kommune. I nær tilknytning til rike fiskefelt rundt Stadt, er Måløy historisk en av landets største fiskerihavner. I dag er Snorre Seafood ett av få ferskfiskmottak i området.

Lokalene på Raudeberg har vært anvendt som klippfisktørkeri siden 1937. I 2012 ble det gjennomført en totalrenovering av produksjonsanlegget. I dag disponeres et moderne anlegg på 2500 kvm. Årlig mottas i underkant av 1000 tonn ferskfisk som bearbeides og forsendes fra anlegget. 

Snorre Seafood AS har et moderne røykeri, sist utvidet i 2020. Her produseres røkte produkter for norske dagligvareaktører og eksportmarkedet. Her anvendes gamle oppskrifter og tradisjonsrike prosesser, hvor fisken både saltes og tørkes på anlegget før den røykes.