produkt

Kategorier

Produkt  ยป Røkte produkter

Røkte produkter

Vi har et moderne røykeri som oppfyller dagens krav til kvalitet og renhold. Under røykeprosessen har vi full kontroll på temperatur og luftfuktighet. Våre røykte produkter bærer preg av å være produsert på ”gammelmåten” - dvs at fisken blir fullsaltet for så å vannes ut og tørkes godt før den røykes med bøk- og eineflis.