Kvalitet i Fiskedisken

Kvalitetsarbeid har høyeste prioritet! Snorre har eget personell som jobber med kvalitetshevende tiltak på heltid. Alle medarbeidere har opplæring i hygiene instrukser som gjelder i bedriften, i tillegg til opplæring i å handtere produktene på en profesjonell måte.
Snorre Seafood as har et kvalitets system som er basert på HACCP-prinsipper.
Systemet avdekker risiko av biologisk, kjemisk og fysiske forhold i hvert produksjons trinn.
Prøveuttak fra produkt, miljø, vann og is er implementert i bedriften med jevnlige mellomrom som følges opp på akkreditert laboratorium.

Kundene skal også være trygg på at vi har full sporbarhet på våre produkt.
Mattilsynet overvåker at kvalitetsstandarden blir etterfulgt og håndhevet av bedriften.

 

Vi har utarbeidet vårt eget opplærings program ( sjømatskolen)for nyansatte ved butikkene.  De ansatte skal avlegg både muntlig og skriftlige prøver med bestått ikke bestått.

Opplæringsprogrammet inneholder følgende kapitler:  

  1. Sjømatkunnskap.
  2. Hygiene og renhold.
  3. Mottak av fersk fisk.
  4. Fiskedisken.
  5. Aktivt salg.
  6. Kvalitetssikring.
  7. Økonomisk forståelse.
Klikk