grossister i Norge

Vi er stolt over å levere fersk fisk til noen av de beste grossistene i Norge! Fisken pakkes hel eller filetert umiddelbart etter ankomst, før den skipes ut til forskjellige destinasjoner i landet. Fisken står i de fleste tilfeller på middagsbordet allerede dagen etter at fisken er fangstet på Nordvestlandet. Takket være vårt stadige fokus på å levere kvalitetsprodukt har vi klart å knytte til oss noen av de beste grossistene i bransjen. 
 

Magne fra Fiskcentralen

Kjetil fra Knutstad & Holen

Vi leverer jevnlig til de beste grossistene i landet